مرکز زبان انگلیسی دانشگاه ادیان و مذاهب
 
آخرین مطالب

مرکز زبان انگلیسی برگزار می کند:

مرکز زبان انگلیسی دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

     
طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز